0 x 0

Årsmøte i Allskog

Årsmøtet i Skogeiersamvirket Nordafjells 101. år er igang, og styreleder Eilif Due gikk offensivt ut i sin tale til representantskapet om framtida i næringa. Det er mørke skyer over næringa, men Allskog har framtidstro og konsernstyret er imponert over den aktivitetsøkningen skogeierne nå bidrar med!

Med fjorårets økonomiske resultat på ca 10 mill kroner, posisjonerer vi oss for utbytte til eierne igjen. Styrelederen viser til at selskapet har regnskapskontroll, men at den største utfordringen nå er inntransport til industrien.
- det er en enorm aktivitet i en svært urolig tid i skognæringa, avsluttet Eilif Due.

Årsmøtet består av 62 utsendinger fra loakallag, gjester, styret og administrasjonen og går over to dager i Stjørdal.