0 x 0

Årsmøter i skogeierlagene

En av årets viktigste begivenheter i ALLSKOG, er årsmøter i de lokale skogeierlagene.

I perioden 7.-18. mars arrangeres til sammen 84 årsmøter i lokale skogeierlag. På møtene får våre 7700 andelseiere informasjon om driften i sitt lokale skogeierlag og i ALLSKOG, samt er med og velger nye styrer i skogeierlagene samt representasjon til ALLSKOGs årsmøte.Oversikt over alle møtene finner du her.ALLSKOGs årsmøter bli gjennomført på Hell, Stjørdal 25.-26. april 2016.