0 x 0

Årsmøter i skogeierlagene

Årsmøter i skogeierlagene blir arrangert i perioden 8.-20. mars 2021. Som følge av koronapandemien vil også årets årsmøter bli noe annerledes med en blanding av teamsmøter og fysiske møter.

Mange skogeierlag velger å gjennomføre fysiske årsmøter, dette må da være iht kommunenes retningslinjer for gjennomføring. Noen skogeierlag velger å prøve ut eget teamsmøte for skogeierlaget. I tillegg vil en god del skogeierlag delta på et stort felles teamsmøte.

Andelseierne i ALLSKOG vil få tilsendte informasjon med tidspunkt og eventuelt sted samt sakspapirer. ALLSKOGs årsmelding vil bli publisert på hjemmesiden om kort tid.