0 x 0

Bekymret for hogst av ungskog

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag uttrykker i reportasjer i Trønder-Avisa og Namdalsavisa bekymring for hogst av ungskog i fylket.

Ifølge fylkesmannen utgjør ungskog 20 % av arealet som avvirkes i fylket.

Landbruksdirektør og fylkesskogmester hos fylkesmannen, Kirsten Ingjerd Værdal og Rune Saursaunet, advarer mot å ta ut 40–50 år gammel skog, og viser til at skogen vokser mest fra den er 40 til 80 år gammel. Det gir best lønnsomhet for skogeieren. Værdal legger til at hogst av ungskog er forståelig ved nydyrking eller annen omdisponering av arealet.

Arbeidende styreleder i ALLSKOG, Eilif Due, anbefaler heller ingen skogeiere å ta ut for ung skog, og sier til Trønder-Avisa at det bare bør skje unntaksvis, som for å komme til andre felt.

Les hele avisklippene på Min side.