0 x 0

Bekymret for holdninger hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

I et oppslag i Nationen 29.november beskrives seniorrådgiver hos Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Bjørn Rangbru sine leserinnlegg mot skogbruket, grunneiere og sitkagran. ALLSKOG er bekymret for at slike holdninger også påvirker objektiviteten i behandlingen av saker som berører skogeiernes næringsutøvelse.

Les saken her;
Nationen Miljøbyråkrat ønsker fri hogst i sitkagranskog 29.nov16