0 x 0

Besøk fra Kommunaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementets statssekretær Eli Blakstad var på besøk på ALLSKOG denne uka, sammen med Proneo AS og SIVA. Statssekretæren ønsket innblikk i utfordringene og mulighetene i skognæringa i Midt-Norge, for å ta med i utformingen av regionalpolitikken.     

Under møtet med Statsekretær Eli Blakstad der også Lise Østby fra regionalavdelingen i KRD deltok, la vi fram mulighetene og utfordringene i skognæringa i Trøndelag. ALLSKOG har stor framtidstro på næringa og har økt produksjonen år for år for å dekke industrien i Trøndelag sin etterspørsel etter lokalt tømmer. Denne produksjonsøkningen kommer ikke av seg selv, men gjennom tunge prosesser for å markedføre skognæringa som framtidsnæring mot skogeiere og myndighetene, og gjennom å utvikle alle leddene i verdikjeden.

Skogeiersamvirket har vært helt avgjørende for å løfte fram skogindustrien i Norge. Denne ble etablert i en tid med gode konkurransefordeler for industrien. Lave kostnader, lønninger og kronekurs, samt billigere strøm. Disse fordelene har vi ikke idag og Skogeiersamvirket med ALLSKOG er ikke lengre i posisjon til å løfte ny industri på samme måte.

Bare sammen kan vi løfte alle leddene i verdikjeden.

Proneo som er prosjektleder for Fiborgtangen Inkubator, som er SIVAstøttet på Norske Skog Skogn gjennomgikk prosjektene under møtet. Om en liknende utvikling kan skapes på Fiborgtangen som en har fått til på Aker Verdal legger vi grunnlag for stødige arbeidsplasser i lang tid framover. Prosjektene som nå løftes fram ett for ett gjennom inkubatoren vil ikke bare sikre økt aktivitet, men også økt stabilitet for Norske Skogs produksjon på Skogn. En får snudd mentaliteten i skognæringa og resultatene gir framtidstro.

Vårt budskap om å løfte sammen ble godt mottatt hos KRDs representanter i møtet, og departementet ønsker å løfte fram skognæringa, fordi denne er viktig i distrikts Norge.