0 x 0
levanger-foto-therese-b.-kirkesather-24

Beste kongleår nordafjells på 50 år

Det kan gå mange år mellom hvert gode kongleår, og 2021 er blant de beste kongleårene nordafjells på 50 år. Nå starter sankingen av kongler med frø til 50 millioner trær. 

Gode frø er avgjørende for et godt og bærekraftig skogbruk. Det er stiftelsen Det Norske Skogfrøverket som står for organiseringen av kongleinnsamlingen, og ALLSKOG bidrar flere steder både i Trøndelag og Nordland hvor behovene er aller størst. 

Det er mange faktorer som er avgjørende for at det skal kunne bli et bra kongleår. Grana setter sjelden kongler, og normalt går det mellom 4 og 10 år mellom hver gang grana setter kongler. 

Spesielt i Nord-Norge er tilgangen til nye gode frø etterlengtet, da det kan gå flere år mellom de gode frøårrene. Et godt frøår krever nemlig en god sommer to år på rad. Knopper med kongleanlegg dannes den ene sommeren med modning av frøet den andre. Andre forhold som bestøvning, insekt- og soppskader spiller også inn i betydelig grad.

Det siste virkelig gode frøåret i Nord-Norge var i 1970, og fortsatt brukes frøpartier fra dette året på grunn av mangel på nye og bedre frø.

Seniorrådgiver i Skogfrøverket Øystein Meland Edvardsen sier til Nationen at «den fine sommeren i år gir forhåpninger om at Skogfrøverket kan få forsterket lagrene med godt modnet frø av høy kvalitet. Nå arbeider vi for at 2021 skal bli det siste året hvor planteskolene nordafjells må så frø som er over 50 år gamle». 

Konglesankingen skjer i forbindelse med hogst, hvor hogstmaskinføreren bidrar med å legge tretoppene med konglene til sides, slik at de er klar for å plukkes. Edvartsen sier at

«Planen er å samle inn 750 femtiliters sekker med grankongler i Nordland og 300 sekker i høyereliggende strøk i Trøndelag. Dette vil gi rundt 300 kilo granfrø fra Nordland og 100 kilo granfrø fra Trøndelag, sier Edvardsen. Han tror dette vil kunne gi cirka 50 millioner planter».