0 x 0

Betong vs tre 0-1

Betongbransjens interesseorganisasjon har sendt brev til Landbruksdepartementet. I brevet ber de departementet skaffe til veie informasjon som underbygger påstander om miljøgevinster ved økt bruk av tre i bygg. Betongbransjen er bekymret for de markedsmessige virkningene når det offentlige satser på tre!

ALLSKOG arbeider for økt bruk av tre, for å sikre bruk av et klimavennlig og fornybart byggemateriale som både gir godt inneklima, lagrer CO2 over lang tid og som i tillegg fortrenger mer forurensende materialer. Betongbransjen må ha glemt fotosyntesen!

Bygg.no -Betongfolket får ikke svar fra Landbruksdepartementet