0 x 0
britt-t-skoglund
Britt T. Godtlund begynner som ny daglig leder i Kvinner i Skogbruket 1. november

Britt T. Godtlund er ansatt som ny daglig leder i Kvinner i skogbruket

– Jeg skal være mye på farten, for vi har mange viktige oppgaver, sier hun

Første november tar Britt. T Godtlund over som daglig leder i organisasjonen Kvinner i skogbruket (KiS) etter Kirsten Engeset som går av med pensjon etter 13 år i stillingen. Godtlund har arbeidet i til sammen 16 år som skogbruksleder i Akershus og Hedmark. Nå sist i Viken Skog.

I tillegg er hun femte generasjon skogeier, og aktiv skogbruker, på en mindre skogeiendom i Eidskog. Aller best trives hun når hun kan motivere og inspirere folk slik at resultatet blir positiv aktivitet.

– Jeg er en nysgjerrig og litt rastløs person, så jeg ser frem til å få hele landet som arbeidsfelt, sier hun.

KiS ble egentlig startet i 1986 fordi altfor få kvinner benyttet seg av odelsretten sin. I tillegg opplevde man at i den sterkt mannsdominerte skogbransjen, så overlot kvinnelige eiere som regel forvaltningen av skogeiendommen til en mann, forteller den nybakte lederen til skog.no. Og dette er fortsatt vanlig praksis i 2019, legger hun til med ettertrykk.

Som leder ønsker hun å være en skogcoach for å få enda flere kvinner til å bli aktive eiere og brukere.

– Uten basiskunnskap om egen næring og eiendommen, er man prisgitt andres råd og ideen. Det synes jeg er en sjanse å ta, mener hun.

– Vi i KiS har mange viktige prosjekter med samfunnsverdi, så alle kvinner burde sjekke ut hva organisasjonen Kvinner i Skogbruket arbeider med. Blant annet et integrerings-prosjekt med fokus på skog-dager for kvinner med innvandrerbakgrunn. Med stor suksess i følge Godtlund. Hun minner om at også menn er velkomne som medlemmer i KiS.

– Jeg trives godt i en mannsdominert bransje, men nå gleder jeg meg til å jobbe målrettet for å motivere kvinner til å danne nettverk, og å utnytte de ressursene de har som skogeiere, sier hun. Og husk at det nærmest er uante muligheter for en så fantastisk ressurs som tømmer og utmark.

Rekruttering

– Vi i KIS skal jobbe for økt rekruttering til skogbruket. Selvsagt er det et aktuelt tema for både kvinner og menn, men vi skal hjelpe til med å rydde plass for kvinner slik at de får glede av eiendommen sin, pluss bidra positivt i en bransje hvor linjene er så lange, forteller hun. – Her kan jeg forhåpentligvis være en rollemodell med min erfaring fra praktisk skogbruk og gründervirksomhet.

– Skogbruket er langsiktig både når det gjelder investeringer, kultur og utvikling, men det betyr jo ikke at ting må gå tregt! Og ifølge Britt T. Godtlund går kvinne-veksten i skognæringen rett og slett for tregt.

– All forskning viser at deltakelse fra begge kjønn bedrer både miljø og økonomi så her er det mye bærekraft å hente i økt kvinnedeltakelse, slår hun fast.

Til sammenligning var andelen kvinnelige leger 14 prosent i Norge i 1970. I 2015 var kvinneandelen 71 prosent blant nye studenter på medisinstudiet. Med ansettelsen av Britt T. Godtlund som daglig leder, blir kontoret til Kvinner i Skogbruket flyttet til skogfylket Hedmark. Hun lover å være mye på farten landet rundt, for det er i møte med folk at ideer blir til handling.

Saken ble først publisert på skog.no


Fakta om kvinner i skogbruket:

Kvinner i Skogbruket er en frittstående, uavhengig organisasjon som har til formål å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltakelse og engasjement på alle plan innenfor skogbruket, og vektlegge samhold og samarbeid. Den ble stiftet i 1986 og er åpen for alle med interesse for skogbruk, men retter seg spesielt mot kvinner. Organisasjonen er landsomfattende, og baserer sin virksomhet på ideelt arbeid.

Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Antall medlemmer er ca 350 og omfatter blant andre: skogeiere, odelsjenter, skogsarbeidere, studenter, skoleelever, ansatte innenfor skogbruk både offentlig og privat og kvinner som er glad i skog.