0 x 0

Debatt om ny landbruksmelding og meldeplikt i skogbruket


Den nye landbruksmeldingen diskuteres i mange fora om dagen. Her skriver Norsk Skogbruk om en debatt mellom Arne Rørå i Norskog, Gudbrand Kvaal i NSF og Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Ivar Ekanger i LMD er også referert.