0 x 0
20180731_113335

«Det her er over all forventning»

Det er en markant økning i tømmermarkedet. Vår skogbruksleder Håvard Telebond kommenterer situasjonen i dag, og rådgir skogeierne om drift og forklarer fastprisen for perioden.


-Skogbruksleder for ALLSKOG SA, Håvard Telebond

- Det her er over all forventning, sier en av våre skogbruksledere med lang fartstid, Håvard Telebond.

- Vi ser en betydelig etterspørsel av tømmer og vi har fått tidenes priser siden 1990!

Håvards råd til skogeier er å vurdere å hogge tømmer nå.

- Markedet svinger bestandig. Prisen vi har nå gjelder fra august til oktober og vi vet ikke med 100% sikkerhet hvordan det vil svinge i ettertid. Det vi vet er at tømmerprisene er betydelig bedre akkurat nå enn de vi hadde i vinter. De er nå på ett nivå som vi må langt tilbake i tid for å finne.

Så hvordan bør skogeieren gå frem og hva kan de forvente seg om de starter en dialog med skogbrukslederen?

Håvard svarer at skogbrukslederen i ALLSKOG har gode digitale kartløsninger gjennom Allma-programmet som gir dem opplysninger de trenger for å gi skogeierne gode råd om skogbehandling. 

- Her finner vi opplysninger om hvilke ressurser skogeieren har og hvor det til enhver tid kan være aktuelt med hogst- og kulturtiltak. Vi har nå i perioden august t.o.m. oktober de beste tømmerprisene på svært lenge. Kanskje du skal vurdere en tømmerdrift nå!

- Har du spørsmål snakk med din skogbruksleder, ganske enkelt. De kan gi svar på det meste!

Håvard forklarer fastprisen

- Pristabellen for sagtømmer er bygd opp slik at det er stor forskjell mellom minst betalte dimensjoner av tømmer og de best betalte dimensjonene. Basisstokken på 49 desimeter lengde og 20 cm diameter topp blir ofte referert som prisen på sagtømmer. De fleste tømmerkjøpere har priset denne helt i toppsiktet av pristabellen de siste årene. Dette fører til at ingen tømmerdrifter, praktisk talt, kommer i nærheten av prisen på basisstokken i gjennomsnittspris.

- Derfor ønsker ALLSKOG å teste ut fastpris i høst i deler av sitt område for å gi skogeier forutsigbarhet. ALLSKOG har satt en høy gjennomsnittspris. Dette er en kjempeavtale. Tømmeret blir fortsatt kappet slik sagbrukene ønsker men som skogeier får en den prisen som er lovet.

Du finner oversikt over skogbruksledere her.  

Les markedsrapporten fra vår salgssjef Jostein Smemo. 

Les også om vår stordrift og helårsdrift