0 x 0

Det hogges stadig mer

Det ble hogd 2,1 millioner kubikkmeter tømmer for salg i 3. kvartal 2012 viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en økning på 14 prosent fra 3. kvartal i 2011. Den gjennomsnittlige tømmerpris falt fra 358 til 315 kroner per kubikkmeter i den samme perioden, skriver Statens Landbruksforvaltning.

Les hele saken;