0 x 0
img_0234

Dette er noen av høydepunktene fra årsmøtet i ALLSKOG

Den siste uken i april var det årsmøte i ALLSKOG SA på Scandic Hell i Stjørdal. På årsmøtet setter andelseiernes utsendinger retningen for samvirket.

De lokale skogeierlagene stilte med i alt 74 utsendinger til årsmøtet. Ni av lagene stilte med nyvalgte ledere. I tillegg møtte styret, representanter fra administrasjonen og revisor. Styrelederen i Norges Skogeierforbund, Heidi Hemstad, var innbudt som gjest.

Styreleder Eilif Due la i sin tale vekt på at ALLSKOG skal vinne mer av konkurransen om driftene nært industri og tømmerkai. Årsmøtet også opptatt av å forbedre lønnsomheten i entreprenørdriften. Samvirkets strategi om å bli en stor industrieier, var det unison oppslutning om.

Sjekk hvor mye du får i utbytte

Skogeierne har vært lojale til samvirket i året som har gått, og ALLSKOG endte med en markedsandel på 69 prosent i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland fylker.

Driftsoverskudd i både morselskapet ALLSKOG SA og flere av ALLSKOGs datterselskap gav et resultat på 32,7 millioner kroner før skatt i fjor. Årsmøtet sluttet seg til å betale ut en del av overskuddet som utbytte til andelseierne.

Er du andelseier, kan du logge inn på Min side og se hvor mye du får. Der kan du overføre utbyttet til din egen bankkonto, eller dekke eventuelt restansvar på andelskapitalen din.

img_0303

Delegasjonen fra Salten skogeierlag, fra venstre Robin Kosmo, Vibeke Unosen og Ole Andre Lilleløkken, stilte med spesiallagde t-skjorter med lagets logo, foruten sitt sedvanlig gode humør.

Samfunnsbevisste skogeiere

Årsmøtet vedtok en uttalelse som går i rette med den særnorske beregningen av CO2-binding i skog. Det kan dreie samfunnet vekk fra fornuftige investeringer i skogen.

De siste 100 årene har gårdsskogbruket bidratt til å fordoble tilveksten i norske skoger. Den innsatsen som er lagt ned i planting og skogskjøtsel, må krediteres bonden, mener årsmøtet.

Oppspillet til uttalelsen kom fra Malvik skogeierlag.

Kåret årets skogeierlag

Årsmøtet er ikke bare et beslutningsorgan, men også et sted å møtes for tillitsvalgte i skogeierlag i en langstrakt geografi.

Den tradisjonsrike årsmøtemiddagen bød på mye hygge. Latteren satt løst da den lokale tenoren Torstein Fosmo fremførte sin revyvise om plattingen som ble så uhorvelig dyr med dagens trelastpriser. Dermed skulle tonen være satt.

Det er en nøye sammenheng mellom gode og aktive skogeierlag og interessen for skogbruk. Mange skogeierlag kan dra hjem fra årsmøtet med diplom og bravur. En del av prisene har et humoristisk tilsnitt, men de fleste er en påskjønnelse for en stor innsats for skogsaken og samvirket.

Steinkjer skogeierlag ble hederskronet som årets lag for måten de skaper aktivitet, deler på oppgavene i styret, rekrutterer nye andelseiere, og leverer jevnt store tømmervolum til industrien. Laget fikk med seg en ryddesag hjem.

img_0336

Vidar Meldal og Brit Elden Melting tok imot diplom og ryddesag på vegne av Steinkjer skogeierlag.

Endringer i styret

Styret i ALLSKOG SA vil det kommende året bestå av: Eilif Due (styreleder), Anja Gotvasli (nestleder), Frode Vik, Thomas Engan, Vibeke Unosen og Stine Johnsen Strande, tillegg til to styremedlemmer valgt av de ansatte, Stig Magne Fiskum og Kirsti Hertzberg Glazer.

Gotvasli overtar dermed som nestleder etter Vik.

Årsmøtet takket av Siw Rotevatn Vikene og Hjørdis Asphol for innsatsen i styret, i det som har vært en spennende tid for samvirket.

img_0351

Fra venstre: Anja Gotvasli, Thomas Engan, Stig Magne Fiskum, Eilif Due, Frode Vik og Stine Johnsen Strande. Vibeke Unosen og Kirsti Hertzberg Glazer var ikke til stede da bildet ble tatt.