0 x 0
egenaktiv-skogeier-jens
Jens i skogen Foto: Jan Thomas Jenssen

Egenaktiv skogeier

Andelseier Jens Nicolai Jenssen tar årlig ut 150 m3 tømmer fra sin eiendom og er en av mange egenaktive skogeiere i ALLSKOGteigen.

Jens gikk ut av skogskolen på Steinkjer i 1981 og tok over hele gården i 1989. Siden den gang har han administrert 2800 daa skog og utmark, hvorav 2100 daa er produktive arealer. I tillegg har han 220 mål dyrkbar mark, der noe er leid mark. Om ikke det var nok kombinerer han det hele med svineproduksjon og har i skrivende stund mellom 250-300 griser på gården.

Jens har 27 års erfaring fra tillitsmannsverv i Malvik skogeierlag, de siste fem år som leder. Jens var styreleder i ALLSKOG i perioden 2008-2010. Hans far var aktiv skogeier og tillitsmann i skogeierforeningen og Norske Skog. Skog har vært en del av hverdagen for Jens siden han var liten gutt- noe han har klart å overføre til sin kone og tre barn. De er alle med i skogen i plantesesongen og er ute i skog og mark så ofte det lar seg gjøre. Jens er en ihuga skientusiast, og følger nå sønnen Jan Thomas, som har hatt et stort gjennombrudd i år, på skirenn så ofte tiden tillater det.

-Skogsarbeid er det artigste arbeidet jeg gjør på gården, sier Jens. I kombinasjon med husdyrhold, er skogsarbeid fint og utfyllende arbeid. Det er fleksibelt og jeg holder meg i form, sier han med et smil om munnen. Denne vinteren har så langt vært fenomenal- det er mange år siden jeg har opplevd et så godt og stabilt vintervær som det har vært denne vinteren. Skal du ha glede av skogsarbeid, er det en fordel å være i god fysisk form. Det er også viktig å opparbeide seg en god arbeidsteknikk. I tillegg er det en fordel med en viss maskinell innsikt med traktor og motorsag.

Som ung egenaktiv tok Jens ut rundt 500 m3 tømmer hvert år. Ettersom familien har vokst og gården blitt hans, har ambisjonsnivået gått ned- men han har som mål om å ta ut rundt 150m3 hvert år. Med motorsag, traktor, vinsj og tømmerhenger.

Som egenaktiv er det viktig å sette seg godt inn i kvalitetskravene. Leverer man ikke i henhold til disse, blir tømmeret nedgradert og skogeier sitter igjen med en helt annen pris enn om kravene hadde blitt fulgt. Første ledd i egenaktiv sesongen er at tømmeret meldes inn til ALLSKOG. Jens får da en kontrakt for oppdraget. Når det er miljøverdier i hogstområde, avklarer han dette med ALLSKOGs skogbruksleder før hogsten igangsettes. Når hogsten er over 100m3 , som den som regel er for Jens, fyller han ut en miljørapport før og etter hogst. Jens følger kravene i Norsk PEFC Skogstandard og passer godt på at tømmeret som hogges ikke kommer i konflikt med miljøkravene. Det at tømmeret er PEFC godkjent gir åpning for at tømmeret kan leveres til industrikundene ALLSKOG har avtale med.

Sikkerhet når man jobber i skogen er viktig, påpeker Jens. Jens jobber som regel alene, men har med sønnen innimellom. - Før i tiden hadde jeg alltid med meg en sikringsradio, nå har jeg også med mobiltelefon i tillegg til denne, i tilfelle det skjer uhell. Heldigvis har Jens blitt forskånet for uhell i skogen så langt.

For Jens er den beste tiden som egenaktiv fra slutten av februar og ut i mars. Da har sola begynt å varme og fuglene synger. Jeg bruker å vente med stor furuskog som kan bli laft til denne perioden- da er SKOG genialt, sier han.

I 2017 har 1.200 skogeiere i ALLSKOGs geografi drevet med egen skog. Til sammen representerer dette et volum på ca 110.000 m3. Dette er vesentlig aktivitet for ALLSKOG.

-De egenaktive holder liv i skogeierlagene lokalt. De er opptatt av god skogforvaltning. De er driverne og limet i samvirket på det lokale planet. Og det er derfor viktig å ta godt vare på de egenaktive, mener Jens. Det er ofte egenaktive som er representert i styrer, det er de som kommer på skogdager og andre arrangement i regi av skogeierlaget. De bryr seg virkelig om skogen og om hvordan ALLSKOG drives. Skogeierlaget er et viktig ledd i ALLSKOG for å arrangere kurs for bla nye skogeiere som ønsker å jobbe i skogen.

Som leder av lokallaget er han opptatt av at skogeierlaget både er en faglig arena, men også en sosial arena for andelseierne. Han arrangerer kurs, grillkvelder, fagkvelder og faglig busstur – og han opplever stort engasjement under disse arrangementene fra eget skogeierlag. Skogeierlaget er også en viktig arena for nye skogeiere, der de kan treffe andre med interesse for skog og få tilbud om kursing ved behov.

-Jens er en engasjert skogeier som har et bevisst og bærekraftig forhold til sin skogeiendom. Årlig avvirking av tømmer i flerbruksområder med påfølgende foryngelse er det lagt en god plan for. Jens har også forstått viktigheten av å rydde ungskog, noe som vises på hans mange bestand i Hkl.2 der det er utført ungskogpleie, forteller skogbruksleder Magnus Haugen i ALLSKOG.

Er du egenaktiv skogeier?
Send oss gjerne bilder og litt tekst på profilering@allskog.no slik at vi får vist din aktivitet i skogen i ALLSKOGs kanaler!