0 x 0

Eivind Reiten i ALLSKOGfilm

Papirfabrikken på Skogn er lokomotivet i treforedlingsindustrien Nordafjells. ALLSKOG er fabrikkens største tømmerleverandør. Andelseier og lokallagsleder i Malvik Jens Nikolai Jenssen og styreleder i Norske Skog ASA Eivind Reiten er med i filmen "Skogn, neste kapittel" produsert av Klipp og Lim for ALLSKOG.

Se filmen her:
Skogn, neste kapittel