0 x 0

Ekstraordinært årsmøte

Det avholdes ekstraordinært årsmøte i Stordal og Norddal skogeierlag
Agenda:
1. Sammenslåing av Stordal og Norddal skogeierlag
2. Navn på laget
3. Vedtekter for laget
4. Status og informasjon fra ALLSKOG ved lokallagsleder Harald Jøssvoll

Det serveres juletarllerken etter at det formelle er over. Egenandel for mat er kr. 100

Vel møtt!