0 x 0
elg
Bildet er lånt fra Norges skogeierforbund

Elgbeiteregistrering i Hattfjelldal

I Hattfjelldal har Allskog, Hattfjell Skogeierlag og Statskog SF gått sammen om å gjennomføre beiteregistrering av elg. Resultatene viser at både bjørk og gran er hardt beitet på i området. Takseringen vil være et helt nødvendig verktøy for å regulere elgstammen med tanke på hva som er tilgjengelig av beite. 

Hattfjelldal er lenge vært et kjent område for overbelastning av elgens vinterbeiteområder, som igjen har ført til gjentatte sultedød av elg.

Elgbeite i Hattfjeldalen nedbeitet over mange år at ROS (rogn, osp, selje) er nesten helt ute av produksjon. Det illustreres best ved å se på høyden på ROS der snittet ikke er mer enn gjennomsnitts snødybde (50-70cm). Det betyr at disse plantene holdes nede og aldri slipper opp i den høyden der de produserer mest elgmat. Konsekvensen av dette er at også bjørk og gran er beitet hardt i området. Elgen er et selektivt beite dyr og gran og bjørk er ikke et naturlig valg for dem hvis ROS artene er tilgjengelige.

For å regulere elgbestanden i Hattfjelldal på en forsvarlig måte og tråd med alminnelig krav om god dyrevelferd kreves det at man har kontroll på bestandens størrelse med tilgjengelig vinterbeite som referanse. Håpet er derfor at denne omfattende beiteregistreringa kan legge grunnlag for en avskyting som reguleres etter resultatetne, slik at elgens velferd gjennom vinterbeitesesongen blir forsvarlig og man unngår sultedød av elg. 

Her finner du elgbeiteregistrering for Hattfjelldal 2021

ALLSKOG Hattfjelldal Skogeierlag har også forfattet et kort innlegg rundt beitetakseringen og mulige tiltak: 

Synspunkter fra Hattfjelldal skogeierlag