0 x 0

Energiflisordningen -snart tomt for penger!

Statens landbruksforvaltnings (SLF) prognose viser at potten til energiflis kan gå tom i løpet av sommeren/tidlig høst. Av de 29 millioner kronene som er avsatt til ordningen holdes nå de siste 10 millionene tilbake for fordeling i løpet av den nærmeste tiden. 

Frem til 15. juni vil søknader som er registrert i kommunene behandles etter gjeldende tilskuddsatser, og utbetales fortløpende. Fra 16. juni - 31. juli mottas søknader om tilskudd, men utbetalingene gjøres først etter 31. juli når alle søknader kan vurderes samlet. De gjenstående midlene per 16. juni fordeles på de innkomne søknader i denne perioden.

Det kan ikke påreknes tilskudd til søknader kommet inn etter 31.juli 2012.

Det har vært en formidabel utvikling i volum med råstoff fra skogen. Volumet har økt fra 220 000 løskubikkmeter i 2009 til 800 000 løskubikkmeter i 2011. - Dette er en særdeles positiv utvikling. Utover sysselsettingseffekten, som var det opprinnelig målet, har energiflisordningen bidratt til utvikling av bedre løsninger for høsting og håndtering av trevirke, ny logistikk og mer effektive verdikjeder, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

ALLSKOG mener det har vært store svakheter med energiflisordningen helt siden oppstarten. Årsaken til dette er at ordningen ikke har vært stabil og forutsigbar for entreprenører og skogeiere. Rammevilkår for skogbruket bør være langsiktige, og denne ordningen har både gitt uforutsigbarhet for lønnsomheten for bioenergi, samt urealistiske forventninger om inntekt for skogeiere.

Den økte aktiviteten i bioenergimarkedet, denne ordningen har bidratt til er svært bra, likevel påpeker ALLSKOG at skogeiere og andre som investerer i bioenergiutstyr trenger langsiktige vilkår.

Les mer om saken på Landbruks- og matdepartementet.