0 x 0

Enighet om forslag til ny norsk PEFC skogstandard

Det er nå konsensus om forslag til ny Norsk PEFC Skogstandard. En sammensatt gruppe av interesser knyttet til miljø, friluftsliv, og næring har drøftet endringer i nesten to år. Forslaget sendes nå ut på høring. 

allskog_dji_0418_web

Skogsertifiseringen er et svært viktig verktøy for å sikre bærekraftig skogbruk. All norsk skog er i praksis PEFC-sertifisert. PEFC-standarden blir gjennomgått hvert femte år for å sikre at den er oppdatert i henhold til siste kunnskapsutvikling. Prosessen er åpen for alle interesser.

Arbeidskomiteen har bestått av totalt 15 ulike organisasjoner og 6 observatører, inkludert forskningsinstitusjonene NIBIO og NINA. Fra miljø- og friluftssiden har blant annet Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund deltatt.

Skogbruk handler om å skjøtte og forvalte skogen for å produsere naturlig og fornybart råstoff til produkter som samfunnet trenger. Det være seg byggevarer, emballasje og hygieneprodukter. Forslaget til ny Norsk PEFC Skogstandard sikrer at dette gjøres innenfor bærekraftig rammer.

PEFC Norsk Skogstandard omfatter mange miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn. Arbeidskomiteen foreslår flere endringer og forbedringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpet for å sikre det biologiske mangfoldet og friluftslivet lokalt.

Det kommer krav om økt hensyn til fuglene i skogen. For eksempel skal man unngå hogst i viktige områder for fugl i hekkesesongen, og reirplasser for rovfugl og tiurleik får bedre beskyttelse. Videre kommer det inn et strengere krav til kartfesting og avsetting og av biologisk viktige områder.

Nå sendes forslaget til Norsk PEFC Skogstandard ut på høring. Fristen for tilbakemeldinger er 10. juni. Etter høringen vil arbeidskomiteen gå igjennom innspillene før endelig standard går til internasjonal godkjennelse. Endelig godkjenning er forventet i løpet av første halvår 2023.