0 x 0
img_2671

Entreprenører i Nordland initierte miljøoppdatering

Alle de 36 deltakerne bestod kurset som omhandlet oppdateringene i miljøsertifiseringen i skogbruket i Norge den 28.februar, da skogsentreprenører, ansatte hos Fylkesmannen, Mosjøen Videregående skole, Statskog og Allskog samlet seg til felles kurs i PEFC standardene ved Fru Haugans Hotel i Mosjøen. 

Kurset kom i stand ved at entreprenørene Rune Brennbakk og Reidar Kjemsås tok initiativ til et felles kurs. Stian Valrygg i ALLSKOG tente på tiltaket og inviterte likegodt alle entreprenørene på Helgeland samt funksjonærer med relasjoner til skogbruk, til dette kurset.

Det vel 6-timer lange kurset gav en del diskusjoner blant deltagerne og nye og kjente kravpunkt i Norsk PEFC standarden ble visuelt godt forklart med bilder. Og det bekreftes at alle deltagerne bestod kurset med glans.

ALLSKOG anbefaler alle i det operasjonelle skogbruket om å ta Skogkurs sitt oppdaterte kurs i Pefc. Dette er tilgjengelig som nettkurs her; Nettkurs SKOGKURS Pefc
Et kurs sammen med andre, som de gjorde i Mosjøen gir mulighet for diskusjon og å møte andre i næringa i tillegg. Det anbefales!  

Kursholder var Trygve Øvergård ved Skogkurs.img_2674