0 x 0

Fantastisk skogutvikling i Troms

Det har vært en seksdobling i tømmervolumet av gran i Troms fylke de siste 20 årene. Med dette øker også CO2-bindingen vesentlig.

Skogene i Troms binder CO2 tilsvarende halvparten av de totale utslippene i fylket, og de kan binde langt mer, skriver Skog og Landskap.

Gjennom fotosyntesen binder skogene i Troms hvert år 400.000 – 500.000 tonn CO2, tilsvarende halvparten av de menneske- skapte utslippene i fylket. Ni av ti trær i Troms er lauvtre, de fleste bjørketrær. Ferske tall viser at skogen dekker 1/3 av Troms fylke, og at den øker med 300.000 kubikkmeter hvert år. Gjennom mange år har det blitt plantet gran i Troms. Denne har en mye høyere produksjon enn bjørk på samme marktype, gjerne tre – fire ganger så høy. Denne granplantingen begynner nå å gi store utslag.

Les mer av saken her;

Landbruks- og matdepartementet