0 x 0
file2
Skogsentreprenør Rune Brennbakk står for hogsten i Vega fra desember. 2018

Fått til skogsdrift i Vega

-Det var en stor dag når hogstmaskinen kom på kai. Det var en merkelig dag da vi har aldri sett dette før, forteller jordbrukssjef for Vega kommune, Ove Horpestad. 

Skogeiere på Vega har sett frem til denne dagen i lang tid. ALLSKOG har startet opp hogsten på Vega nå i desember. Det har ikke tidligere vært hogst med skogmaskiner på øya. Det har vært jobbet i flere år med å få til det og nå har det endelig lykkes. ALLSKOG har startet med ei drift i kommuneskogen på ca. 3000 m3. Skogsentreprenør, Rune Brennbakk, står for hogsten der. 

Både private skogeiere, Vega kommune og ALLSKOG er svært fornøyde. 

-Vi er veldig glad for at vi har begynt med hogst på kommunal eiendom. Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra folk at det blir hogst. Det åpner opp naturen og reduserer brannrisiko i nærheten av bygningene. Grunneierne får muligheten å få ut hogstmoden skog med god kubikkmasse, forteller Horpestad.

Vår skogbruksleder i området, Ola Sigurd Grongstad, melder at det har vært en lang prosess med å legge til rette for skogsdrift ut på øya.

-Det er plantet sitka som i all hovedsak blir avvirket. Bortsett fra de ca. 3000 m3 i kommuneskogen så er det planlagt ca. 1000 m3 hos andre skogeiere så langt.  Det er gjort en jobb med å få veiene oppskrevet slik at tømmerbil kan kjøre fulle lass og det er avklart med Vega kommune om leie av kai til utskipning av virket. Jeg syns ALLSKOG har gjort mye bra for å få dette i gang, forklarer Grongstad.

-Det er en utfordring å få på plass veier, kai og båt og ALLSKOG har gjort en god jobb med å legge til rette for dette, fortsetter Horpestad.

Grongstad ser lyst på fremtiden.

-Jeg tror at dette blir tilgangsporten som åpner til mere tilgjengelige veier, kaier og båter.