0 x 0

FM i Rogaland lagde egen "Svarteliste"

Fylkesmannen i Rogaland lagde tidligere i år sin egen utgave av "Svarteliste" på oppdrag fra Direktoratet fra Naturforvaltning. Skogbruket har fulgt dette dokumentet og mange har reagert. Dokumentet fikk navnet "Handlingsplan mot framande skadelege artar i Rogaland" og gir liten ære til de viktigste treslagene i et økonomisk skogbruk langs kysten. Ord som utrydding og nedkjemping brukes om vanlig skog. Det er fra før laget liknende planer i Oslo og Akershus, og det er under arbeid i Østfold, Vest-Agder og Sogn og Fjordane.
 
Landbruksdepartementet har påpekt viktige momenter mot dette dokumentet.