0 x 0
logo-pm

FORESLÅR UTBYTTE TIL EIERNE I ALLSKOG

Rasjonell drift og kostnadskutt ga et forbedret resultat for ALLSKOG i 2018. Det gir grunnlag for investeringer for fremtiden og at styret foreslår utbytte til eierne i ALLSKOG.

ALLSKOG omsatte i 2018 1,04 millioner m3 virke fra skogeiere som valgte å selge tømmeret til industrien via ALLSKOG. Totale driftsinntekter i morselskapet endte på 782,1 mill. mot 752,8 mill. i 2017.


Jeg er stolt av den innsatsen våre ansatte har lagt ned i 2018. Vi øker omsetningen med omlag 30 millioner kroner, og vi bedrer resultatet betydelig. Noe som fører til at vi foreslår å betale utbytte til våre eiere, sier Snorre Furberg, administrerende direktør i ALLSKOG.


Etterspørselen etter tømmer til tradisjonell boligbygging og til produksjon av papir, papp og sponplater er høy. Etterspørselen er forventet å vokse i takt med de internasjonale markedene for tømmer og fiberprodukter, men også fordi flere tunge industrielle aktører og næringer faser inn bruk av tre for å kutte klimagassutslipp.


Transportn
æringen, smelteverksindustrien, byggenæringen og oppdrettsnæringe peker på skognæringen som en løsning på sine klimautfordringer. De vil kutte utslipp av klimagasser ved å bruke mer biodrivstoff, biobrensel, massivtre og forproduksjon fra tre.


Kostnadskutt og investeringer i digitale verktøy som effektiviserer driften, bidro til overskuddet. Driftsresultat i morselskapet ble på 14,4 mill. kr mot 8,3 mill. kr i 2017. Styret foreslår for årsmøtet at det utbetales et utbytte på 2,1 millioner kroner til andelseierne som eier ALLSKOG.


Viktigst av alt er at vi lykkes med en lønnsom drift og investeringer som bidrar til økverdiskapning i fremtiden. Samtidig er det hyggelig å levere et utbytte til våre 7800 eiere. Det er de vi er til for, sier Furberg, og legger til:


Samtidig vil jeg takke våre eiere, skogeierne for hver stokk som selges til industrien via ALLSKOG. Jeg vil takke våre samarbeidspartnere, skogsentreprenørene som hogger skogen på kontrakt for skogeieren. De gjør en utrolig viktig jobb, og jeg mener vi nord for Dovre har noen av landes best skogsmaskinførere – de operer i det mest krevende terrenget i Skandinavia.