0 x 0
bilettluka-til-uka
Billettluka til UKA er sentralt plassert i «møteplassen». sier daglig leder i TreFokus og styreleder i NTNU Wood, Aasm. Bunkholt. Foto: NTNU Wood.

Fremtidens arkitekter bruker tre

Arkitektutdanningen på NTNU er opptatt av å lære studentene om praktisk bruk av materialer. Bygging i 1:1 med tre er noe av det første som møter de nye arkitektstudentene.
De siste ukene har akritektene drevet byggevirksomhet, og nå sluttføres arbeidet. De siste 10-12 årene har Inntre AS, og bransjen for øvrig, med NTNU Wood/Tresenteret i spissen bidratt med trematerialer til arkitektstudentene på første året, slik at de kan bygge i full skala.

Arbeidet omfatter både planlegging, tegning og bygging, slik at dette blir en «realistisk øvelse» hvor man erfarer å gå fra design til byggeri. Oppgavene kan ha ulike innfallsvinkler, og i år er tema «Inkluderende møteplass» og en rekke installasjoner er nå under sluttføring. Byggeriets sentrale plassering i nærheten av Studentersamfunnet gjør at det også huser billettluka til UKA i Trondheim, som nå er i gang.

‐ Dette er framtidens arkitekter og formgivere, og det er viktig at de får gode kunnskaper om bruken av alle typer materialer, ikke minst tre. Dette skal gjøre dem i stand til å etter hvert løse mer komplekse oppgaver i studiet og senere også som sentrale aktører i byggenæringen. I dette inngår selvsagt også kombinasjoner med tre og andre materialer, skriver Trefokus i en pressemelding.

bilde-1-640x360
Byggeriet som skal fungere som «møteplass» består av en rekke selvstendige, mindre byggeprosjekter. Foto: NTNU Wood.

Praktiske oppgaver

Arkitektfakultet legger vekt på praktiske oppgaver gjennom hele studiet, og har utviklet en modell kalt «Live Studio». «Live Studio» er en fellesbetegnelse på prosjekter som tar utgangspunkt i faktiske problemstillinger, og som er utviklet i reell dialog med eksterne partnere.  Prosjektene kan befinne seg i Norge eller utlandet. De kan være bygge- eller planleggingsprosjekter.

Prosjektene er i hovedsak initiert av studentene i samarbeid med eksterne partnere, men de kan også inngå i NTNUs masterstudier i arkitektur og planlegging. Det er en viktig målsetning at prosjektene og prosessene skal ha samfunnsmessig betydning.

bilde-2-640x360
«Møteplassen» skal også ha en funksjon under UKA i Trondheim som er i gang. Foto: NTNU Wood.

Saken ble først publisert av redaksjonen i magasinet Skog på skog.no