0 x 0

Frist for å melde inn hogst for egenaktive

For å planlegge transport og ta vare på kvaliteten i virket har ALLSKOG følgende frist for å melde inn kontrakter for hogst 2018: 31.01.2018

Ta kontakt med oss på 815 59 980 eller din skogbruksleder for å melde på hogst.

Les mer om egenaktive og frister på ALLSKOGs nettside