0 x 0

Frist for å melde transportklart for egenaktive

For å planlegge transport og ta vare på kvaliteten i virket, har ALLSKOG følgende frist for å melde transportklart for vintervirke (henteklart): 20.mars 2018


Ta kontakt med oss på 815 59 980 eller med din skogbrukeleder

Les mer om egenaktive på ALLSKOG sin nettside