0 x 0

Frivillig skogvern -mangler erstatningspenger

Til tross for nesten doblet skogvernbudsjett i år mangler Miljøverndepartementet penger til frivillig vern av skog.

Derfor ber en unik allianse av organisasjoner, med over en million medlemmer i ryggen, regjeringen øke skogvernbudsjettet for 2014 og sette av 150 millioner kroner til frivillig skogvern i revidert statsbudsjett. ALLSKOG bistår skogeiere som ønsker frivillig vern av skog, for å sikre gode erstatningsoppgjør.

Etter at Miljøverndepartementet i fjor stoppet inntak av nye tilbud om frivillig vern i mangel av penger, sendte organisasjonene brev til regjeringen og ba om økt skogvernbudsjett. Regjeringen svarte med å øke skogvernbevilgningen til 231 millioner kroner for 2013, et historisk høyt norsk skogvernbudsjett.

Regjeringen har i flere år kunnet verne skog uten store konflikter gjennom ordningen med frivillig vern. Men nå er det stopp i skogvernet og skogeiere som frivillig vil verne skog må vente i flere år på vernevedtak. Dette til tross for at regjeringen er tydelig på at skogvernet skal økes. Om neste års budsjett holdes på samme nivå som i år vil fortsatt etterslep gjøre at nytt frivillig vern ikke vil kunne inngås før til høsten 2014.

- Når skogeierne stiller opp med tilbud om frivillig vern av skog er det viktig at saksbehandlingstiden ikke blir for lang. Før 2012 var den ca. 3 år. Nå nærmer den seg 5 år. Det er for lang tid, og det er derfor viktig at staten følger opp med nødvendige midler, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Gudbrand Kvaal.

Med en økning på 150 millioner i revidert nasjonalbudsjett, vil nye avtaler om frivillig vern kunne inngås høsten 2013 og norsk skogvern komme på rett kjøl og saksbehandlingstiden igjen komme ned på et akseptabelt nivå.