0 x 0
foto-therese-b.-kirkesather-og-allskog-1-smal
Foto: Therese B. Kirkesæther/ALLSKOG

Full pinne i ALLSKOG

ALLSKOG SA leverte et årsresultat på 20,1 millioner kroner for 2016, som er det beste siden de seks skogeierforeningene nordenfjells slo seg sammen i 1998.


Tømmerprisene har hatt en god utvikling inn i 2017. Det er derfor god grunn til å glede seg over fremgangen for både ALLSKOG spesielt og skognæringen generelt. ALLSKOG leverte 1,17 millioner kubikk tømmer til industrien i fjor.

Driftsresultatet var 18,8 millioner, en forbedring på 17,0 millioner fra 2015. «Årets resultat kommer som følge av hardt arbeid, effektivisering av rutiner og logistikk, samt sterkere kostnadsstyring gjennom de siste årene. ALLSKOG vil fortsette å snu på flisa for å arbeide bedre», kommenterer styreleder Eilif Due.

Bedre rammebetingelser for skognæringen er også viktig for lønnsomheten. Stadig mer tømmer kan kjøres med 60 tonns tømmervogntog, hvilket gir store besparelser.

På årsmøtet i 2016 bad ALLSKOGs eiere om hardere tak. «Formålet med selskapet er å sikre tømmerpris og avkastning til våre eiere. Det har vi gjort», sier styreleder Eilif Due. «Styret er svært godt fornøyd med innsatsen i 2016». Snorre Fridén Furberg begynte i oktober som administrerende direktør, og er godt i gang med å effektivisere selskapet ytterligere.

«Vi vil rette en stor takk til selskapets ansatte. Styret har klare forventinger til at vår nye administrerende direktør Furberg sammen med sine medarbeidere kommer til å gi eierne mer for skogen», avslutter Due.

Kontakt:
Adm. direktør Snorre Fridén Furberg, tlf. 480 27 380
Styreleder Eilif Due, tlf. 905 85 204
Organisasjonssjef Oddny Estenstad, tlf. 913 99 653