0 x 0

Fusjon mellom ALLSKOG SA og ALLSKOG Holding AS

Styrene i ALLSKOG SA og ALLSKOG Holding AS har utarbeidet en plan for å fusjonere ALLSKOG Holding inn i ALLSKOG SA. Begrunnelsen for fusjonen er at konsernet ønsker å forenkle selskapsstrukturen og spare kostnader.

Etter at ALLSKOG SA ble innordnet Samvirkeloven, kan ALLSKOG SA fungere som morselskap direkte for datterselskapene, uten at dette fører til noen ulempe, verken skattemessig eller på en annen måte. ALLSKOG SA eier alle aksjene i ALLSKOG Holding AS, og dette forenkler prosessen. ALLSKOG SA fortsetter som selskap etter fusjonen med uendret foretaks navn, vedtekter og forretningskommune.

Det tas sikte på at fusjonen kan tre i kraft 1.mai 2016.

Selskapsrettslig vedtak av fusjonen skjer gjennom beslutning i styrene. Dette innebærer at fusjonsplanen ikke skal behandles på selskapenes årsmøter.

Andelseierne i ALLSKOG SA skal imidlertid ha tilsendt fusjonsplanen (jfr. Samvirkelova §118 andre ledd). Dette gjøres på en praktisk måte, ved at fusjonsplanen legges tilgjengelig på ALLSKOGs hjemmesider www.allskog.no

LES MER OM FUSJONEN HER.