0 x 0

Gjødsling- et godt klimatiltak

Det ble gjødslet nærmere 12000 daa skog i Trøndelag i 2017. Også i 2018 kan skogeiere som ønsker det, gjødsle skogen.
Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra investeringtidspunkt til hogst
De miljømessige forholdene ved gjødsling er beskrevet i Miljødirektoratets rapport M-714 "Målrettet gjødsling av skog som et klimatiltak"

Gevinstene ved gjødsling er: 

  • Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst med 0,15m3/daa/år
  • Økt diameter til bedre betalte dimensjoner
  • Økt m3-masse pr. daa sammen med økte dimensjoner gir lavere driftspris


Det ble i 2016 besluttet å gi 40% tilskudd til gjødsling i skog som et klimatiltak. Ved å benytte skogfondsordningen vil gjødsling i skog gi en årlig avkastning på 10-25% før tilskudd.

Hva gjødsles?
Se for øvrig  her for mer informasjon

  • Sen hkl 4 eller ung hkl 5, som skal stå i 10 år før avvirkning
  • Vanligvis bonitetene F8-F17 og G8-G20
  • Hkl 3 som er tynnet for noen år siden
  • Skog som er plantet på grøftet myr og som trenger et "puff"ALLSKOGs priser på gjødsling:
Flyavstand 0-1,5 km 400 kr/daa
Flyavstand 1,5- 2,0 km 420/kr/daa

Minste areal pr landingsplass er 180 daa
Minste enhet er 10 daa
Prisene oppgitt forutsetter godkjent vei og landingsplass godkjent av entreprenør.
Skogene gjødsles med 55 kg skogkas pr daa

Ta kontakt med din skogbruksleder eller direkte med skoggjødslingsansvarlige i ALLSKOG for å melde din interesse

Trøndelag sør: Rolf Stamnestrø, mobil 915 14 733
Innherred: Ivar Sagmo, mobil 957 62 290
Trøndelag Nord: Per Tormod Indstøy, mobil 416 01 388