0 x 0

Glommen informerer om skatteordninger ift stormhogst

Glommen Skogs avdelingsleder innen rådgivning og næringspolitikk, Yngve Holth, har i et møte på Elverum gitt gode råd ift de mulighetene som finnes i skattesystemet ved ekstrainntekter ved stormfellinger. I denne artikkelen i Norsk Skogbruk beskriver han mulighet for søknad om utsatt inntektsføring.