0 x 0
dsc_1610

God endring for effektiv tømmertransport

Massevirke fra skogen i Trøndelag og i høyereliggende strøk på Østlandet er lettere i vekt enn i resten av landet, dermed har det vært behov for å laste høyere på tømmerbilene for å kunne utnytte vektmulighetene for tømmertransporten.
Høydebegrensningen på 4,00 meter har hindret dette. Gjennom god kontakt med leder i Transportkomiteen på Stortinget Linda CH Helleland og Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet får skognæringa nå gjennomslag for økt høyde på 4,50 meter.

ALLSKOG sender en stor takk til politikerne og til Dag Skjølås i Skogeierforbundet som har arbeidet fram de faglige anbefalingene i saken med Vegdirektoratet.

Endringene i høringsforslaget som nå kommer fra Vegdirektoratet er som følger;

  • Tømmertilhengere som er utstyrt med elektronisk stabilitetskontroll har ingen høydebegrensning
  • Tømmertilhengere som er utstyrt med fem aksler kan ha en maksimalhøyde på 4,20 meter
  • Tømmertilhengere som er utstyrt med fire aksler får ikke høyere maksimalhøyde enn det som er gjeldene i dagens regelverk, altså 4,00 meter

Se sak hos NLF:

    http://www.lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2015/Gladmelding-til-toemmertransportoerer