0 x 0

Gode hogstrutiner gav gravhaugfunn

«En oppmerksom grunneier og en ansvarsfull skogbruksleder skulle vise seg å være et svært godt tospann for å unngå potensielle skader på fornminner.» Dette skriver Trønderbladet lørdag 28. mai.


ALLSKOGs skogbruksleder i Melhus, Håvard Telebond, kartla en vindfelt og hogstmoden skog ved gården Ven på Hølonda. I samråd med grunneier Kjell Trygve Aas og kommunen besiktiget Telebond området nøye, og oppdaget en hittil uregistrert gravhaug.

Om den påfølgende hogsten uttaler Telebond til Trønderbladet:

«Det ble satt fokus på å kjøre maskinene etter traseer, slik at gravhaugene ikke ble skadet. Riktignok benytter vi store og tunge maskiner til skogsdrift i dag, men i de fleste tilfellene er det ikke problemer å ta hensyn når man har kartfestet og registrert det som skal tas hensyn til. Både skogeier og ALLSKOG er fornøyd med at hogsten på Gilhaugen ble en suksess for alle parter.»

Du kan lese artikkelen på Min side.