0 x 0
side-1-allskog_dsc0572

Gode priser på massevirke denne vinteren

Energimangelen i Europa har skapt stor etterspørsel etter fiber for å produsere energi. Prisutviklingen for massevirke er veldig positiv, mens sagtømmerprisene også holder seg på et høyt nivå, til tross for at det bygges mindre.

– Markedene er støvsugd for flis og fyringsvirke. Etter hvert har de dårligste sagtømmer- og massevirkekvaliteter havnet i fyren. Redusert produksjon hos sagbrukene i fjerde kvartal har ført til mindre tilgang på cellulosefils og biprodukter til bruk for varmekraftverkene. Samtidig er utnyttelsen høy i massevirkeindustrien, og vi har fått grunnlaget for en svært positiv utvikling på massevirkeprisene, forteller salgsdirektør Jostein Smemo.

Som følge av høyere materialpriser, renter og energikostnader, har aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen gått ned. De seneste månedene har mer trelast blitt liggende på lager.

– Samtidig ser vi klare tegn på at bunnen i trelastmarkedet er nådd. Det gjøres avtaler på lengre horisonter, men på betydelig lavere prisnivåer enn tidligere mot trelasthandlerne. Samtidig som de varslede produksjonsreduksjonene hos særlig svensk sagbruksindustri nå er dratt tilbake. Det er selvsagt store variasjoner, men trenden er svakt stigende etterspørsel, sier Smemo.

Sagbrukene som ALLSKOG leverer virke til, driver sin vinterproduksjon som normalt. Smemo avslutter med nok en gladmelding til skogeierne.

– Vi starter vinteren med gode sagtømmerpriser, og i kroner per kubikk en rekordhøy massevirkepris på gran og furu. I tillegg har energivirke nådd nye høyder prismessig målt i kroner per kubikk. Ser vi på blågradene som er påspandert så langt, burde det ligge til rette for en perfekt vinter å ta ut skog på i ALLSKOG sin geografi, mener Smemo.

 

jostein-smemo-web

Bilde: Jostein Smemo, salgsdirektør i ALLSKOG.