0 x 0

Gratis skogforsikring

Andelen skogeiere med skogforsikring i kystfylkene er langt lavere enn i innlandet. I Møre og Romsdal er for eksempel andelen skogeiere som ikke er forsikret oppe i 90%. Dette gir seg store utslag nå under oppryddingen etter stormen Dagmar, der disse ville fått ekstrakostnadene dekket om de hadde hatt forsikring.

I 2012 fyller Skogbrand 100 år. I den anledning ønsker selskapet å gi alle landets skogeiere en jubileumspresang i form av 12 måneders gratis skogforsikring.
ALLSKOG oppfordrer skogeiere til å kontakte Skogbrand for å få et tilbud på skogforsikring.
Kontakt Skogbrand på tlf 23 35 65 00 og les mer på www.skogbrand.no.