0 x 0
tommerfloting-pa-nidelva-foto-c.a.-erichsen-trondheim-byarkiv
Tømmerfløting i Nidelva, ca. 1910. Foto: C.A. Erichsen/Trondheim byarkiv

Gratulerer med dagen, Adressa

Vi gratulerer Adresseavisen i Trondheim, Norges eldste avis, med 250-årsdagen.

Kongelig allene priviligerede Trondheims Adresse-Contoirs Efterretninger, som vi nå kjenner som Adresseavisen, ble etablert i 1767. «Adresse» betydde i den tidens språkbruk det samme som «annonse». Gradvis ble det et nyhetsorgan. Det er verdt å minne om at stikktittelen «Midt-Norges frie stemme» ikke er noen selvfølge, ettersom avisen var sensurert av kongen i København frem til trykkefriheten ble stadfestet med grunnloven i 1814.

På slutten av 1700-tallet hadde byen et yrende handelsliv, fremfor alt basert på trelast, fisk og kobber. De store handelshusene, paleene, gårdsanleggene, vitenskapsselskapene, kunstsamlingene og utdannelsesinstitusjonene ble til i denne epoken. Illustrerende nok for tidens velstand og handelsvarer så er Stiftsgården, reist av Schøller-familien, det største trepaleet i Norden.

Ved dette jubileet er det nærliggende for oss i skogeiersamvirket å skjelne litt til utviklingen i vår egen næring i Adressas levetid. Om ikke avisen i seg selv har hatt direkte innvirkning, så er Adressa et godt bilde på den demokratiseringen av økonomien som begynte på 1700- og 1800-tallet. Det gamle privilegiesamfunnet måtte vike for et mer jevnbyrdig samfunn hvor bøndene fikk en mer toneangivende rolle enn i noe annet europeisk land.

Mange av de store godssamlingene i Trøndelag har en lang historie. På midten av 1800-tallet ble sagbruksprivilegiene opphevet og åpnet for en modernisering med dampsager og treforedling. Fra tidlig på 1900-tallet organiserte gårdsskogeierne seg for å få større innflytelse over tømmerprisene og tømmersalget. Skogeiersamvirket var blitt til. Den første skogeierforeningen nordenfjells ble stiftet i Namdalen i 1912. I løpet av den første halvdelen av 1900-tallet ble skogeierne fra Møre til Troms organisert i skogeierforeninger, i 1998 samlet i ALLSKOG. På midten av 1900-tallet var det gårdsskogeierne selv som kunne reise Nordenfjeldske Treforedling (nå Norske Skog). Det var det altså en rekke historiske forutsetninger som lå til grunn for.

Vi takker Adressa og resten av vår frie presse for deres bidrag til demokratiseringen.