0 x 0

Gratulerer til ny Skogbruksminister!

ALLSKOG gratulerer ny Landbruks- og Matminister Jon Georg Dale, og ønsker Statsråden lykke til i et spennende departement. ALLSKOG lover å bidra med kunnskap og innspill til gode løsninger for skogbruksfeltet også framover. 
Regjeringen Jon Georg Dale 16.des15

ALLSKOG vil også benytte anledningen til å takke Sylvi Listhaug for hennes satsing på infrastruktur for skognæringa i ei tid da dette har vært den viktigste saken for å sikre økt aktivitet og lønnsomhet.