0 x 0
mari-westad-i-hogstmaskin
Mari Westad i hogstmaskin

Halsa Næringsforening vil lære om skog

Halsa Næringsforening vil lære mer om skognæringen og verdikjedene basert på tømmer. Daglig leder har vært på besøk hos ALLSKOG.

Bakgrunnen er at Halsa kommune jobber med å prosjektere ei ny tømmerkai, etter at det har kommet ny skogtakst og nye skogbruksplaner i Halsa. De ser for seg stor vekst i aktiviteten i skogen i åra framover.

Marit fikk informasjon om verdikjedene, ALLSKOGs virksomhet, og bedriftsbesøk hos sagbruket på Kjeldstad Støren, og hos skogsentreprenør Tretopp AS. Hos sistnevnte fikk hun også være med og kjøre hogstmaskin.