0 x 0

Halvårsrapport fra ALLSKOG

ALLSKOG kan etter første halvår 2016 melde om stø kurs. Det er utfordrende å balansere produksjon og logistikk, slik at lønnsomheten blir best mulig. ALLSKOG har derfor i lengre tid arbeidet mye med produksjonsstyring. Vi ser nå at vi er på vei med dette.

Noen utfordringer på starten av året har gitt oss et noe lavere volum enn planlagt; i første halvår ligger vi 18 000 kubikk bak budsjett (innmålt). ALLSKOG har nå en markedsandel på 84 % nordafjells.

Verdiskaping i skogen
Vi har startet arbeidet med oppdatert oversikt over hogstmoden skog i ALLSKOG sine fem fylker og forventet tilvekst de neste 30 år. Vi ser spesielt på hva som kan gjøres for å få mer av skogen drivbar.

Planting
Forsommeren var noe tørr i deler av vårt nedslagsfelt, men lav temperatur har trolig vært til det bedre. Vi har per 30. juni plantet 4 millioner planter.

Tømmertransport
I 2016 har vi fokusert på produksjonsstyring og reduserte transportavstander. Det har gitt en riktigere transportkapasitet i samarbeid med våre dyktige transportører.

ALLSKOG og TSN jobber aktivt med veieiere (Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner) for å få skrevet opp flere veier til 60 tonn tillatt totalvekt. Mange veier kan skrives opp umiddelbart, og neste frist for dette er 1. oktober.

Skogbruksplaner
ALLSKOG har så langt hatt mange skogbruksplanprosjekt med registrering av miljø i skog (MiS) samtidig. Arbeidet har fordelt seg på 14 skogbruksplanprosjekt i Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms. I tillegg jobbes det med nye reguleringsplaner i hele ALLSKOGs nedslagsfelt.

Miljø og sertifisering
ALLSKOG er miljø-, kvalitets- og sporbarhetssertifisert, og tilbyr de sertifiseringer som våre kunder etterspør. Dette gjør at skogeierne i distriktet kan oppnå de beste betingelsene i markedet.

Norsk PEFC Skogstandard kom i ny utgave 1. februar 2016. Skogbruksledere og entreprenører har allerede fått opplæring. Når et fullstendig kursopplegg er ferdig, vil skogeierne få tilbud om kurs.


halvarsrapport-1.-halvar-2016