0 x 0
gunder
Erik Gundersen er skogbruksleder i ALLSKOG

Hold hjulene i skog- og trenæringa i gang med hogst og sams​

Industrien går foreløpig tilnærmet som normalt, men den er avhengige av å ha tilgang på råvarer for å holde produksjonen oppe. Det jobbes derfor iherdig med å skaffe nye oppdrag til skogsentreprenørene så dehar arbeid å gå til. Målet er at næringa kommer gjennom koronakrisen med like mange arbeidsplasser som den gikk inn krisa med.

Erik Gundersen er skogbruksleder i ALLSKOG med lang fartstid i skogen. Har jobbet som skogsarbeider, med skogskjøtsel, og nå  jobber han med flere kolleger i ei spesiell gruppe som skal finne skog som vanligvis ikke blir hogd. 

  • I den spesielle situasjonen vi er inne i nå er det først sagbrukene som blir rammet i vår næringSmelteverkene og massevirkeindustrien ser så langt ut til å gå som normalt i vår regionmen de trenger råstoff for å produsereforklarer Gundersen

Derfor er dette en unik mulighet for skogeiere til å få tatt ut glissen skog, gran eller furu på lave boniteter (dårligere vekstforhold for skog), eller skog på middels bonitet med dårlig kvalitet. Dette er skog som ofte er ulønnsom å ta ut. For å øke økonomien i denne type skogsdrifter tilbyr ALLSKOG for en periode samspris som ligger en god del høyere enn massevirkeprisen. 

  • Vi gjør dette for å holde entreprenørene, transportørene og industrien i gang, for at hjulene skal gå rundt og at næringa skal gå fremoverRett over påske starter vi opp med denne typen oppdrag, sier Gundersen.

Når disse områdene er hogd må de plantes på nytt. I stedet for å avgi CO2 vil denne skogen etter hogst og tilplanting med riktig tetthet, fange mye CO2 i sin volum -og verditilvekst i mer enn 50 år frem i tid. Dette er i så måte også et godt klimatiltak. 

  • Hvis vi lykkes med å få slike drifter på plass setter vi til dels uproduktive arealer i aktivt klimaarbeid gjennom en foredlet skogproduksjon, avslutter Gundersen.

Slik ser ALLSKOG for seg å gjennomføre hogst på lave boniteter med samspris

 Skogeieren får en samspris som ligger en god del høyere enn massevirkeprisen. Det vil da aksepteres at 20-25 % sagtømmer av dårlig kvalitet inngår i samssortimentet. Energivirke sorteres i egne lunner og beholder sin opprinnelige pris. Det er viktig å få mange av disse områdene i god produksjon igjen. Da øker den framtidige skogproduksjonen, noe som gir både skogeiendommen og storsamfunnet en betydelig verdiøkning. 

I tillegg til å skaffe hogstoppdrag jobber ALLSKOG med å forberede plantesesongen. De omsetter årlig flere millioner skogplanter, hvor de planter om lag 80 prosent for skogeierne, mens skogeierne selv planter en femtedel. Skogplanting er både viktig for verdiskaping, men også et godt klimatiltak. Å plante nye trær binder CO2 i 80 til 100 år. I dag plantes det ofte tettere og med de beste frømaterialene fra skogen.  

Skal du plante skog i år? Ta kontakt med ALLSKOG, vi har oversikten, vi kan faget.