0 x 0

Høring av planprogram for Kjølen hyttefelt

Forslag til planprogram for eiendommene 131/2 og 137/2 i Midtre Gauldal.


ALLSKOG har laget et forslag til planprogram i forbindelse med regulering av hyttefelt på eiendommene 131/2 og 137/2 i Midtre Gauldal kommune. Forslag til planprogram legges her ut til høring og offentlig ettersyn frem til 29. august 2016.  Endelig planprogram fastsettes av utvalget for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune.

Du finner hele forslaget til planprogram her.