0 x 0

Høyteknologien inntar skogbruket på Sunnmøre

ALLSKOG SA og Norsk Virkesmåling bygger nå foto-web på Ørstaterminalen.

Tømmerterminalen rigges samtidig for større utlasting av tømmer fra skogeierne på Sunnmøre og heldøgns digital tømmermåling vil effektivisere ytterligere, som en overgang fra manuell til digital måling av tømmer. Norsk Virkesmåling vil drifte kameraet og analysere de innmålte dataene.

Anlegget antas ferdigstilt til sommeren. Dette betyr at høyteknologien inntar skogbruket på Sunnmøre og måling av tømmer vil skje digital gjennom foto-web.

fotoweb-orstaterminalen