0 x 0
tommerbil

Hva er basisstokkpris, og hva er fastpris?

ALLSKOG innførte fra 1.1.2019 fastpris på sagtømmer av gran til alle skogeiere som handler med oss. Fastpris er innført for at det skal bli tydelig og forutsigbart for skogeierne hvilken pris man får for tømmeret du hogger. Nå trenger du ikke gå med ei kappeliste og sammenligne.

Hvis du kjøper en bil får du ofte et basistilbud som virker som en rimelig pris. Det selgeren eller salgsannonsen ikke sier noe om er at en basispris gir deg det rimeligste interiøret og de minste felgene.

Får du en basispris på tømmerstokken er det motsatt. Det pristilbudet du får er som regel bedre enn den prisen du får til slutt per stokk. Derfor må du regne på hver stokk, og trekke fra ulike tykkelser og lengder på tømmerstokkene. Da finner du riktig pris.

Men nå får du fastpris på sagtømmer av gran. Da får du den prisen som er oppgitt pr m3. Du må ikke trekke fra alle de ulike faktorene på prisen ut ifra snittstokken i en pristabell. 

Eksempel:

Basispris på tømmer sier noe om prisen på en stokk som er 490 cm lang og 20 cm i topp. En normal snittstokk i hvilken som helst skog, er normalt betydelig mindre. Dermed vil prisen du oppnår være betydelig lavere enn oppgitt.


Med ALLSKOG sin fastpris får du den prisen som er oppgitt i kontrakten. 

Du får en forutsigbarhet som skogeier

Dette innebærer at du som skogeier får en forutsigbar utbetaling etter endt hogst. Mange skogeiere har trodd at basisstokkprisen har vært den faktiske sluttprisen på virket. Med fastpris vil du nå oppleve at oppgitt pris stemmer med inntekten fra skogsdrifta, før du trekker fra driftskostnader etc.

Det vil fortsatt bli kvalitetsbedømming av sagtømmeret, noe som betyr at skogeier må påregne en viss andel utlegg.*

Ordningen med fastpris bygger på tillit mellom partene. Det betyr at tømmeret må kappes slik industrien ønsker, for at skogeiersamvirket skal ha best mulig betalt, og kan gi en høyest mulig fastpris til deg som skogeier. Det vil være noe forskjeller på hvordan tømmeret kappes inn mot den enkelte industrikunde. 

* Utlegg er tømmer som er levert sagbruk, men som ikke fyller kravene til sagtømmer.  

Kapping på Møre: 

Sagtømmer av gran kappes i 41 dm, eller 51 dm lange stokker. ALLSKOG ønsker mest mulig i den lengste klassen. Korte og lange stokker legges i adskilte lunner. 

Minste toppmål er 15,0 cm under bark, maks toppmål er 45,0 cm under bark, maks diameter uansett på stokken er 60,0 cm under bark. 

Kapping i Trøndelag: 

Sagtømmer gran kappes i "fotlengder" det vil si eksakt på 37 dm, 40 dm, 43 dm, 46 dm, 49 dm, 52 dm eller 55 dm. Her skal minimum 65 % av virket være 49 dm og 52 dm lange stokker.  

Minste toppmål er 12,0 cm under bark.

Maks diameter mot Moelven er 60,0 cm under bark.  

Maks diameter mot InnTre og Kjeldstad er 70,0 cm under bark

  

Kapping i Nordland: 

Sagtømmer gran kappes i "fotlengder" det vil si eksakt på 37 dm, 40 dm, 43 dm, 46 dm, 49 dm, 52 dm eller 55 dm lange stokker. Her skal minimum 65 % av virket være 49 dm og 52 dm lange stokker. 

Minste toppmål 14,0 cm under bark, maks diameter 60,0 cm under bark.