0 x 0
mennesker_rundt_tra

Hva gjør skogeierens interesseorganisasjon ALLSKOG?

Skogeiersamvirket er familieskogbrukets eneste interesseorganisasjon, og vi arbeider fram politiske løsninger og forbedringer for grunneierrett, miljøhensyn i skogbruket, infrastrukturtiltak og annet.

Les vår årlige oppsummering av de næringspolitiske sakene!