0 x 0
kartutsnitt

Hva synes du om ALLMA?

ALLSKOG gjennomfører nå en brukerundersøkelse blant alle som bruker skogbruksplanen ALLMA.

Vi håper du vil bidra med tilbakemelding.

Det tar cirka 4 minutter å svare på undersøkelsen. Svarene blir benyttet i videreutviklingen av ALLMA på web/pc til høsten og neste år. 

DU KAN SVARE HER

Svarfristen er torsdag 31. mars.  Takk for at du tar deg tid til å besvare spørsmålene.