0 x 0

Hvor ble det grønne skiftet av?

Det spør årsmøtet i Norges Skogeierforbund i en skarp uttalelse.


Årsmøtet etterlyser handlekraft fra regjeringen ved å utnytte de mange mulighetene som finnes i skogen og gjennomføre det grønne skiftet. Skognæringen kan firedoble omsetningen og samtidig bidra til å redusere Norges samlede klimagassutslipp med 20 prosent.

Norges Skogeierforbund er kritisk til at den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, ikke har blitt fulgt opp, mens skogmeldingen og bioøkonomistrategien begge er utsatt til høsten. Nylig var regjeringspartiene med på å sikre et stortingsflertall for 10 prosent skogvern.

Du kan lese mer om stortingsvedtaket på våre nettsider.

I kontrast viser Norges Skogeierforbund til strategiene som legges, og investeringene som gjøres, av næring og myndigheter i et av våre viktigste konkurrentland, Finland. For verdiskaping og klimamål er det påkrevet at den norske regjeringen følger opp skognæringen på samme måte.

Du kan lese hele uttalelsen hos
Norges Skogeierforbund.