0 x 0

Informasjonsbrev om vindfallopprydding

ALLSKOG har nå sendt ut brev med informasjon om vindfallopprydding til alle andelseiere i Møre og Romsdal. Brevet kan leses her;