0 x 0

Informasjonsmøte skogbruksplan Meldal

Skogbrukstakst Meldal.

Det holdes informasjonsmøte om skogbrukstakstprosjektet. Vegard Aune og Bente Husby stiller fra ALLSKOG.