0 x 0

Jordbrukets krav

Jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene kom i dag.
ALLSKOG mener bondeorganisasjonene har altfor liten fokus på skogbrukets bidrag til bøndenes inntekter, og stiller for lave krav til LUF midlene som inneholder tilskuddsmidlene til skogbruket.

Kravet kan lese her; Jordbrukets krav 2012